Tam Kapalı Devre Fanlı Soğutma Sistemi

Bu sistemde, ocak ve güç devresi suyu aynıdır. Sistemin tümünden saf su dolaşır. Elektrik kesilmelerinde su dolaşımını sağlayacak bir jeneratör veya dc pompaya ihtiyaç vardır.

Kış şartlarında sisteme donmayı engellemek için monoetilenglikol ilavesi yapmak gerekmektedir.